Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationale møder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt. Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 12 gilder

Spændende Gildeekspedition til Meklenburg – Vorpommern 25. – 29. maj 2022 
 Se mere HER

Klik HER  for at se mere om Grænsetræf 2022

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

14. marts – Distriktsgilderådsmøde 

23. april – Tur til Rens “Genforeningsløb” –  AFLYST

28. april – Distriktsgildeting på Damsgård

6. – 8. maj – Grænsetræf på Tydal

25. – 29. maj – Gildeekspedition til Harzen

2. juni – Distriktsgildehal med ridderoptagelse

23. – 31. juli – HOTELT på Spejdernes Lejr i Hedeland

3. september – Kend dit Distrikt i Flensborg

Aktuelt i Gilderne

Har ikke hjemmeside

Gildemester: Ulla  Larsen, mail: post@aftenskolerne.com

Aktivitetskalender for Gråstengildet – 2021-2022

Fredag den 20. august kl. 18.30 Friluftsgildehal i Spejderhuset i Sandager (gruppe 1).

Tirsdag den 7. september kl. 14 Brundlund Slot (gruppe 1).

Fredag den 22. oktober fødselsdagsgildehal (gruppe 2)

Torsdag den 4. november kl. 14.30 besøg hos keramiker Lajla Hartig, Gråsten (gruppe 1)

Torsdag den 9. december Julestue (gruppe 2)

Torsdag den 6. januar 2022 Nytårsgildehal (gruppe 1)

Onsdag den 9. februar gildemøde (gruppe 2)

Mandag den 14. marts Gildeting (præsidiet)

Mandag den 25. april Sct. Georgs Gildehal (gruppe 2)

© 2022 Sønderjyllands-distrikt