Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationale møder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt. Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 12 gilder

Den 23. juli blev HOTELT-portalen rejst og HOTELT på SL2022 blev igen en succes.  

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

Aktuelt i Gilderne

Har ikke hjemmeside

Gildemester: Ulla  Larsen, mail: post@aftenskolerne.com

Aktivitetskalender for Gråstengildet – 2021-2022

Fredag den 20. august kl. 18.30 Friluftsgildehal i Spejderhuset i Sandager (gruppe 1).

Tirsdag den 7. september kl. 14 Brundlund Slot (gruppe 1).

Fredag den 22. oktober fødselsdagsgildehal (gruppe 2)

Torsdag den 4. november kl. 14.30 besøg hos keramiker Lajla Hartig, Gråsten (gruppe 1)

Torsdag den 9. december Julestue (gruppe 2)

Torsdag den 6. januar 2022 Nytårsgildehal (gruppe 1)

Onsdag den 9. februar gildemøde (gruppe 2)

Mandag den 14. marts Gildeting (præsidiet)

Mandag den 25. april Sct. Georgs Gildehal (gruppe 2)

© 2022 Sønderjyllands-distrikt