Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationale møder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt. Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 12 gilder

Fellowship-aften med spændende foredrag om Genforeningen af tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen.
Mandag den 25. oktober i Aabenraa Sejl Club

Aktivitetsmærke

PR gruppen i Sønderjyllands Distrikt har lavet en genforenings aktivitet til spejderne – med tilhørende mærke. Et stofmærke og et magnetmærke.
Se mere her

Mærkerne er udsolgt

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

10. – 12. september – Grænsetræf på Tydal  AFLYST

14. september – Endagstur til Ungdomsøen ud for København

25. – 26. september – Landsgildeting i Middelfart

25. oktober – Fellowship Day

24. november – Fredalyset

25. november – Foredrag på Folkehjem “Alene i vildmarken” med Jon Lindberg

13. december: Julekoncert i Hamborg

Aktuelt i Gilderne

Har ikke hjemmeside

Gildemester: Ulla  Larsen, mail: post@aftenskolerne.com

Aktivitetskalender for Gråstengildet – 2021-2022

Fredag den 20. august kl. 18.30 Friluftsgildehal i Spejderhuset i Sandager (gruppe 1).

Tirsdag den 7. september kl. 14 Brundlund Slot (gruppe 1).

Fredag den 22. oktober fødselsdagsgildehal (gruppe 2)

Torsdag den 4. november kl. 14.30 besøg hos keramiker Lajla Hartig, Gråsten (gruppe 1)

Torsdag den 9. december Julestue (gruppe 2)

Torsdag den 6. januar 2022 Nytårsgildehal (gruppe 1)

Onsdag den 9. februar gildemøde (gruppe 2)

Mandag den 14. marts Gildeting (præsidiet)

Mandag den 25. april Sct. Georgs Gildehal (gruppe 2)

© 2021 Sønderjyllands-distrikt