Her finder du planer og aktiviteter i Sønderjyllands Distrikt

Distriktskalender 2015 – 16

DatoBeskrivelseAnsvarligStatus
29. august 2016DGL-møde i GråstenDGMkl. 10:00
12. sept. 2016DistriktrådsmødeUnder planlægning
?. september 2016Distrikts-tur "Kend dit distrikt"Bredeå gildetUnder planlægning
24.-25. september 2016GildemesterstævneDGM
3. oktober 2016DGL-møde i AugustenborgDGMKl. 10:00
25. oktober 2016Fellowship aftenDGLUnder planlægning
23. november 2016FredslysDISUnder planlægning
5. december 2016DGL-møde i FlensborgDGMKl. 10:00
9. februar 2017Distrikt gilderådsmødeDGMUnder planlægning
8. maj 2017DistriktsgildetingDGMUnder planlægning
23. maj 2017Distriktsgildehal med ridderoptagelseDGMUnder planlægning

Forkortelsesforklaring

-Aktiv-   betyder at aktiviteten er programsat og forventes afviklet ud fra det program, som er meddelt.

DGL = Distriktsledelsen,

DIS = Distriktets Internationale Sekretær

DUS = Distriktets Udviklings-/Uddannelses Sekretær

LGL = LandsGilde Ledelsen

PrgLgt = ProjektGruppen Landsgildeting 2013

GIM = Gildets Internationale Medarbejder

Planer for perioden 2013-2015

Planer for perioden 2013 – 2015
Mod nye horisonter

Grundlag
At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. ”Kendskab til Gildebevægelsen” arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder.

Udvikling
Forbedre kvaliteten i arbejdet. Ledelseskurser – med indlagt begejstring. Udvikle kurser (PR, IT, foto mv.). Synlighed indadtil . Synlighed udadtil. Alle uddelinger fra lokale gilder sker samme dag (f.eks. 23. april).

Aktiviteter
Rejsehold – mentorer. Netværksgrupper (på landsplan og i distrikterne).

Samarbejde
Samarbejdet på landsplan med andre organisationer. Internationalt. Nordisk træf i 2015. Deltagelse i WCONF i Australien oktober 2014.

Gildekalender 2015 – 16

DatoArrangementStedKommentarer
1. Aabenraa
16. juni 2015GildehalBarsø
25. august 2015GildemødeSpejdergården
22. september 2015GildehalSpejdergården
6. oktober 2015FællesmødeSpejdergården
24. november 2015KransebindingSpejdergården
25. november 2015JuledekorationerSpejdergården
8. december 2015Gildehal/stoftelsesfestSpejdergården
19. januar 201682 års fødselsdagSpejdergården
24. januar 2016NytårskoncertHolmberghalle/Frøslevlejren
15. januar 2016GildemødeDanfoss lager
15. marts 2016GildetingSpejdergården
19. april 2016IndsættelsesgildehalSpejdergården
??. april 2016Sct. GeorgsaftenEnsted
17. maj 2016GildemødeSpejdergården
21. juni 2016FællesgildehalBarsø
1. Haderslev
5-6. september 2015Stafet for livet
7. september 2015Gildemøde2. gruppe
27. september 2015KoncertKoncertudvalget
3. oktober 2015SpejderløbSpejderlaug
5. oktober 2015Gildehal3. gruppe
29. oktober 2015Fællesudvalgsmøde3. Gilde
2. november 2015Fødselsdagsgildehal4. gruppe
5. november 2015Andespil3. Gilde
30. november 2015Adventsmøde1. Gilde & 1. gruppe
4. januar 2016Nytårsgildehal2. gruppe
1. februar 2016Gule ærter3. gruppe
25. februar 2016Fællesgildehal3. Gilde
7. marts 2016Gildeting4. gruppe
14. april 2016Fællesudvalgsmøde3. Gilde
18. april 2016Sct. Georgsaften1. gruppe
4. maj 2016Lysfest
19. majFriluftsgildehal3. Gilde
1. Sønderborg
22. juni 2015FriluftsgildehalNaldmoseAfholdes sammen med Gråsten og Nordborg gilderne
9. september 2015GildemødeSønderborg patrulje
6. oktober 2015GildemødeEtikgruppen
14. oktober 2015B møde
11. november 2015ildehalOmsorgsgruppen
26.-28. november 2015TombolaAlle
5. december 2015Jul i NaldmosehusNaldmosehusAlle, Sønderborg tovholder
6. januar 2016B møde
13. januar 2016NytårsgildehalLedelsen
9. februar 2016B møde
10. februar 2016GildemødeEtikgruppen
16. marts 2016GildetingMenighedshuset
13. april 2016C møde
20. april 2016Sct. Georgs GildehalLedelsen
11. maj 2016GildemødeOmsorgsgruppen
2. Aabenraa
8. juni 2015KrolfmesterskaberSkarrev
10. august 2015BålaftenNydambåden#Skvallerkål - beklædning efter forholdene
15. september 2015Fødselsdagsgildehal# Festudvalg med hjælpere - mød op og gør dagen festlig, evt. med indslag
6. oktober 2015Fælles gildemødeSpejderhuset i Rødekro#Radiser - Med Lise von Seelen fra Etisk råd
9. november 2015Sangsften, Carl Nielsen# Skvallerkål . 100-året for Carl Nielsen
10. december 2015Julekøkken # Skvallerkål
7. januar 2016Nytårsgildehal#Radiser - gildedebat, hvad skal vi bruge vores penge til ?
?. februar 216Teater#Blåbær - dato følger senere
17. marts 2016Gildeting + planlægningsaften# Blåbær / mødetidspunkt ?
21. april 2016Sct. Georgs gildehal#Radiser
11. maj 2016Besøg på julemærkehjemmet#Blåbær
4. juni 2016Unewatt-besøg. HUSK PAS#Skvallerkål - Besøg en landsby hvor mange ting er som i vores barndom.
3. Haderslev
6. juni 2015Udflugt
4. Haderslev
?. juni 2015Hertug Hans Festival
18. august 2015Travetur#Travegruppen
1. september 2015Gildehal
5.-6. septemberStafet for livet#Fællesudvalget
27. septemberSct. GeorgsGilde kopncert#Koncertgruppen
3. oktober 2015Sct. Georgs-løb#Løbsudvalget
6. oktober 2015Fødselsdagsgildehal
20. oktober 2015Gilderådsmøde#Ledelsen
29. oktober 2015Fællesudvalgsmøde#Fællesudvalget
3. november 2015Gildemøde
5. november 2015Andespil#3. Gilde
?. novemberFredslyset#Kaja
28. november 2015Juletræstur/adventstur#Niels
?. december 2015Adventsmøde#1. Gilde
5. januar 2015Nytårsgildehal
1. februar 2016Gule ærter#1. Gilde
2. februar 2016Gildemøde
25. februar 2016Fællesgildehal#3. Gilde
1. marts 2016Gildeting#Ledelsen
22. marts 2016Gilderådsmøde#Ledelsen
14. april 2016Fællesudvalgsmøde#3. Gilde
26. april 2016Sct Georgs Gildehal
4. maj 2016"Hyggestund" før lysfest.
19. maj 2016Friluftsgildehal#3. Gilde
? 2016Hertug Hans fest#Fællesudvalget
?. juni 2016Udflugt#3. Gilde
Bov-Grænsegildet
16. juni 2015GildehalBarsø
22. august 2015VadehavsturVadehavsvandring, Dagebüll# Gruppe 1
14. september 2015LyreskovskolenLyreskovskolen i Bov# Gruppe 3
6. okteober 2015Lise von Seelen, Etisk rådFrøslvelejrenFællesarrangement med 2. Aabenraa
5. november 2015GildemødeFrøslevlejren W7
?. november 2015Besøg på NaturmælkNaturmælk# Gruppe 2
3. december 2015JuekøkkenLyreskovskolen# Gruppe 1
24. januar 2016NytårskoncertHolmbjerghalle / FrøslevlejrenGruppe 2
25. februar 2016Fødselsdagsgildehal / Jens BoddumFrøslevlejren# Gruppe 1
7. marts 2016Gildeting / PlanlægningFrøslevlejren# Gildeledelsen
20. april 2016Sct Georgsgildehal / Birte MalmgartFrøslevlejren# Gruppe 1
24. maj 2016Flkyvestation Skrydstrupkrydstrup# Gruppe 3
21. juni 2016GildehalBarsøFællesarrangement med 1. Aabenraa
Flensborg
10. juni 2015Gildemøde
20./21. juni 2015Årsmøde
26.-30.. juni 2015Nordisk træfHorsens
18.-25. juli 2015Tydal-Jamborettemed gildelejr
29. august 2015Friluftsgildehalsammen med Steen Blicher distrikt
28.-30. august 2015Besøg af Steen Blicher distriktetTydal og Flensborg gildet
22. september 2015Gildemøde
19. oktober 2015Gildehal
22. oktoberFellow-ship day
5. november 2015Væbnersamtaler.
18. november 201570 års fødselsdagsgildehal og fest (jubilæum)
26. november 2015Fredslyset
9. december 2015Gildemøde - julehygge
20. januar 2016Nytårsgildehal
17. februar 2016Gildemøde
17. marts 2016Gildeting
Gråsten
22. juni 2015FriluftsgildehalNaldmoseAfholdes sammen med Sønderborg og Nordborg gilderne
13. august 2015 kl. 19:00FriluftsgildehalKværsEfterfølgende grill. Roland holder gildemestertalen
16. september 2015 kl. 19:00GildemødeBusiness College Syd
23. oktober 2015 kl. 19:00FødselsdagsgildehalSpejderhuset i Gråsten
12. november 2015 kl. 19:00GildemødeSpejderhuset i GråstenForedrag om familien Biehl
9. december 2015 kl. 19:00JulestueSpejderhuset i Rinkenæs
15. januar 2016kl. 19:00NytårsgildehalSpejderhuset i Gråsten
24. februar 2016GildemødeBesøg hos ipnordic
9. marts 2016 kl. 19:00GildetingSpejderhuset i Gråsten
27. april 2016 kl. 19:00Sct GeorgsgildehalForedrag ved Bente Damkjær om gadebørn i Nepal
Løgumkloster, Bredeågildet
Nordborg
12- 13 juni 2015Norals MusikfestivalNordborg SlotArbejde i medarbejderteltet
22. juni 2015 kl. 18:00FriluftsgildehalNaldmoseAfholdes sammen med Sønderborg og Gråsten gilderne
27. august 2015 kl. 19:00OpstartsmødeNordborghus# Gildeledelsen
17. september 2015 kl. 19:00GildehalNordborghus#Gruppe 4
22. oktober 2015 kl. 19:00GildemødeNordborghus# Gruppe 5
?. oktober 215Fellowshipday
19. november 2015 kl. 19:00GildehalNordborghus# Gruppe 1
25. november 2015 kl. 18:00FredslysTangshave# Fredslysgruppen
17. december 2015 kl. 19:00GildemødeNordborghus# Gruppe 2
14. januar 2016 kl. 18:00GilderådsmødeNordborgus# Gildeledelsen
?. januar 2016Nytårsgildehal# Arrangeres af Sønderborg
21. januar 2016 kl. 19:00GildemødeNordborghus# Grupe 3
18. februar 2016 kl. 19:00GildehalNordborghus# Gruppe 4
10. el. 17. marts 2016 kl. 19:00GildetingNordborghus# Gruppe 5
14. april 2016 kl. 19:00Sct. GeorgsgildehalNordborghus# Gruppe 1
19. maj 2016 kl. 19:00GildemødeNordborghus# Gruppe 2
10.-11. juni 2016Nordals MusikfestivalNordborg slo# Ad hoc-gruppen
16. juni 2016 kl. 19:00FriluftsgildehalNordborg# Gildeledelen, I samarbejde med Sønderborg
25. august 2016 kl. 19:00OpstartsmødeNordborghus# Gruppe 3
Toftlund
11. juni 2015 kl. 19:00Friluftsgildehal?
?. august 2015Frit arrangement
26. september 2015Mini-løb?Hele dagen
29. oktober 2015 kl. 19:00Fødselsdags GildehalToftlund Spejderhus
?. november 2015Frit arrangement
7. november 2015DividusdagVojensHele dagen
?. december 2015Frit arrangement
7. januar 2016 kl. 19:00Nytårsgildehal?
?. februar 2016Frit arrangement?
17. marts 2016 kl. 19:00GildetingToftlund Spejderhus
17. april 2016 kl. 19:00Sct. Georgs GildehalAgerskov Spejderhus
Vojens
15. september 2015Gildearrangement3. gruppe
1. oktober 2015Gildehal3. gruppe
23. oktober 2015FellowshipaftenDistriktet
4. november 2015Gildearrangement1. gruppe
25. november 2015Fredslyset
30. november 2015Julearrangement
11. januar 2016Fødselsdagsgildehal2. gruppe
9. februar 2016Gildearrangement4. gruppe
9. marts 2016Gildeting2. gruppe
Aktivitetskalender for Sønderjyllands Distrikts gilder