Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

 
 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationamøder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt.

Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 13 gilder.

1. Aabenraa
1. Haderslev
1. Sønderborg
2. Aabenraa
3. Haderslev
4. Haderslev

Bov Grænsegildet
Flensborg
Gråsten

Løgumkloster, Bredeå
Nordborg
Toftlund
Vojens

 
 
 

Referater fra Distrikts Gildeting og gilderådsmøder

 

Link til distriktets arkiv i Vojens lokalhistoriske forening
Sct. Georgs Gildernes arkiv

 

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

19. okt.    Gildeledelsesmøde, Bov
25. okt.    Fellow-ship (Bemærk ny dato)
3-5. nov.  Grænsetræf
29. nov.   Fredslyset
5. dec.     Gildeledelsesmøde, Gråsten
18. dec.   Hamborg – juletur (Bemærk ny dato)

 

Gildearrangementer
mar. 2016 – apr. 2016

1. Aabenraa
– ingen info
1. Haderslev
2/10    Koncert
7/10    Spejderløb
2/11    Andespil
6/11    Fødselsdagsgildehal
1. Sønderborg
10/10  Gildehal
8/11    Gildemøde
5/11    B-møde
10/11  Tombola til 1/12
2. Aabenraa
11/10  Virksomhedsbesøg, Mediehuset
13/11  Fælles arrangement
8/12    Julehygge i ‘Digteren’
3. Haderslev
4/5      Lysfest
12/10  Gildemøde
26/10  Gilderådsmøde
2/11    Andespil
16/11  Gildehal
4. Haderslev
3/10    Fødselsdagsgildehal
7/10    Sct. Georgs-løb
24/10  Gilderådsmøde
7/11    Gildemøde
18/10  Andespil
20/11  Fællesudvalgsmøde
Bov/Grænsegildet
4/10     Gildehal
4/12     Julekøkken
Flensborg
29/11   Fredslys
Gråsten
27/10   Fødselsdagsgildehal
15/11   Gildemøde
Løgumkloster, Bredeå Gildet
– ingen info
Nordborg
26/10  Gildemøde
26/11  Gildehal
Toftlund
21/10  70 års gildejubilæum
Vojens
7/10    Sct. Georgs-løb
11/10  Gildehal
29/11  Fredslys

Links til samarbejspartnere. – Sct. Georgs Gilderne er en humanitær forening. – Vi støtter et bredt spekter af aktiviteter i DK