Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationale møder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt. Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 13 gilder

Ny spændende Distriktstur til øen Sild – 28. september 2019

Se indbydelsen HER

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

21. – 22.. september – Landsgildeting

28. september – Distriktstur til Sild

28. oktober – Fellowship Day – Aabenraa

Aktuelt i Gilderne

20/8 Gildemøde
17/9 Gildehal
22/10 Fællesarrangement
14/8 Opstartgildehal
11/9 Gildemøde
9/10 Gildehal
?/8 Snapsetur
10/9 Fødselsdagsgildehal
8/10 Byløb
7-8/9 Stafet for livet
15/9 Koncert
19/9 Gildehal
13/8 Sejltur på Haderslev Dam
18/9 Cartensens Tehandel
22/10 Fællesarr. med Aabenraa m/forhv. Overborgmester Simon Faber
29/8 Friluftsgildehal
8/9 Ulveløb
25/9 Gildemøde
29/8 Friluftsgildehal i Kværs
16/9 Gildemøde
24/10 75 års fødselsdagsgildehal
22/8 Opstartsmøde Nordborghus
19/9 Gildehal Nordborghus
27-29/9 Gildetur Mandø
22/8 Aftenarrangement
21/9 Miniløb
10/10 Fødselsdagsgildehal Spejderhuset, Toftlund
13/8 Friluftsgildehal – Bodumtræf Bodum Lejrplads
18/9 Gildearrangement
21-22/9 Landsgildeting Vejen – Landsgildet