Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

Under revision efter opgradering

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationale møder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt. Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 13 gilder

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

8. maj – Distriktsgildeting

12. maj – Kend dit Distrikt – Nordborg

22. maj – Distriktsgildehal med ridderoptagelse

21. og 22. juni – Brorsondage i Tønder

Aktuelt i Gilderne

?/10     Fællesarrangement
27/11   Gildemøde
12/1     Stiftelsesdag

10/10   Gildemøde
14/11    Gildehal
15-17/11 Tombola
17/12   Julehygge

22/10    Syng dansk
?/11      Fællesarrangement
?/12     Julekøkken

22/10      Fødselsdagsgildehal
14/11      Gildemøde
5/12       Julestue

18/10      Gildemøde
22/11      Gildehal
28/11      Fredslyset
13/12      Gildemøde

18/10      Fødselsdagsgildehal
?/11        Frit arrangement
?/12        Frit arrangement