Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

 
 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationamøder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt.

Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 13 gilder.

1. Aabenraa
1. Haderslev
1. Sønderborg
2. Aabenraa
3. Haderslev
4. Haderslev

Bov Grænsegildet
Flensborg
Gråsten

Løgumkloster, Bredeå
Nordborg
Toftlund
Vojens

 
 
 

Referater fra Distrikts Gildeting og gilderådsmøder

 

Link til distriktets arkiv i Vojens lokalhistoriske forening
Sct. Georgs Gildernes arkiv

 

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

3-5. nov.  Grænsetræf / aflyst
29. nov.   Fredslyset
5. dec.    Gildeledelsesmøde, Gråsten
18. dec.   Hamborg – juletur (Bemærk ny dato)

 

Gildearrangementer

1. Aabenraa
– ingen info

1. Haderslev
2/10    Koncert
7/10    Spejderløb
2/11    Andespil
6/11    Fødselsdagsgildehal

1. Sønderborg
10/10  Gildehal
8/11    Gildemøde
5/11    B-møde
10/11  Tombola til 1/12

2. Aabenraa
11/10  Virksomhedsbesøg, Mediehuset
13/11  Fælles arrangement
8/12    Julehygge i ‘Digteren’

3. Haderslev
4/5      Lysfest
12/10  Gildemøde
26/10  Gilderådsmøde
2/11    Andespil
16/11  Gildehal

4. Haderslev
3/10    Fødselsdagsgildehal
7/10    Sct. Georgs-løb
24/10  Gilderådsmøde
7/11    Gildemøde
18/10  Andespil
20/11  Fællesudvalgsmøde

Bov/Grænsegildet
4/10     Gildehal
4/12     Julekøkken

Flensborg
29/11   Fredslys

Gråsten
27/10   Fødselsdagsgildehal
15/11   Gildemøde

Løgumkloster, Bredeå Gildet
– ingen info

Nordborg
26/10  Gildemøde
26/11  Gildehal

Toftlund
21/10  70 års gildejubilæum

Vojens
7/10    Sct. Georgs-løb
11/10  Gildehal
29/11  Fredslys

Links til samarbejspartnere. – Sct. Georgs Gilderne er en humanitær forening. – Vi støtter et bredt spekter af aktiviteter i DK