Sct. Georgs Gildet – Sønderjyllands distrikt

 
 

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er opdelt i 22 distrikter.
Disse distrikter er et overordnet organ, der tager sig af fælles arrangementer, informationamøder, distriktsgildehaller samt alt det der er nødvendigt for for at distriktets gilder kan virke optimalt.

Vi er i Sønderjyllands Distrikt fordelt på 13 gilder.

1. Aabenraa
1. Haderslev
1. Sønderborg
2. Aabenraa
3. Haderslev
4. Haderslev

Bov Grænsegildet
Flensborg
Gråsten

Løgumkloster, Bredeå
Nordborg
Toftlund
Vojens

 
 
 

Referater fra Distrikts Gildeting og gilderådsmøder

 

Link til distriktets arkiv i Vojens lokalhistoriske forening
Sct. Georgs Gildernes arkiv

 

Aktuelt i Sønderjyllands Distrikt

7. feb. 2018          Distriktsrådsmøde
15. marts 2018     Distriktsgildeledelsesmøde
30. apr. 2018        Distriktsgildeting
9-13. maj 2018     Tur til Wittenberg
29. maj 2018        Ridderhal
17-19. aug. 2018  Grænsetræf
4. sept. 2018         Distriktsgilderådsmøde
17. dec. 2018       Juletur til Hamborg

 

Gildearrangementer

1. Aabenraa
– ingen info

1. Haderslev
5/2      Gule ærter
26/2    Fællesgildehal
5/3      Gildeting

1. Sønderborg
14/2     Gildemøde
22/2     B-møde
21/3     Gildeting

2. Aabenraa
22/2      Planlægningsaften
12/3      Gildeting

3. Haderslev
5/2        Gule ærter
22/2      Gildemøde
26/2      Fælles gildehal
15/3      Gildeting
22/3      Gilderådsmøde

4. Haderslev
5/2        Gule ærter
6/2        Gildemøde
26/2      Fælles gildehal
9/3        Gildeting
20/3      Gilderådsmøde

Bov/Grænsegildet
26/2      Fødselsdags gildehal
15/3      Gildeting/planlægning

Flensborg
20/2      Gildemøde
14/3      Gildeting/planlægning

Gråsten
?/2        Flensburg Brauerei
7/3        Gildeting

Løgumkloster, Bredeå Gildet
– ingen info

Nordborg
22/2      Gildemøde
22/3      Gildeting

Toftlund
?/2         Frit arrangement
8/3         Gildeting

Vojens
7/2         Gilde arrangement
19/3       Gildeting

Links til samarbejspartnere. – Sct. Georgs Gilderne er en humanitær forening. – Vi støtter et bredt spekter af aktiviteter i DK